Resplendent Quetzal
Quetzal Resplendent 1115

Quetzal Resplendent 1115

Quetzal Resplendent 1116

Quetzal Resplendent 1116

Quetzal Resplendent 1119

Quetzal Resplendent 1119

Quetzal Resplendent 1162

Quetzal Resplendent 1162

Quetzal Resplendent 1065

Quetzal Resplendent 1065

Quetzal Resplendent 2890

Quetzal Resplendent 2890

Quetzal Resplendent female 1021

Quetzal Resplendent female 1021

Quetzal Resplendent female 1150

Quetzal Resplendent female 1150

Quetzal Resplendent female 2885

Quetzal Resplendent female 2885

Quetzal Resplendent female 2889

Quetzal Resplendent female 2889

Savegre Mountain Resort birders sighting a Quetzel 1258

Savegre Mountain Resort birders sighting a Quetzel 1258