Peafowl white phase
Common Peafowl white phase 3729

Common Peafowl white phase 3729

Peafowl white phase 1374

Peafowl white phase 1374

Common Peafown white phase 3922

Common Peafown white phase 3922

Peafowl 3623

Peafowl 3623